Levande+

Het leven van de buurt:

De energie voor de buurt

Energie-oplossingen en leefbaarheid
samen in één uniek concept

Met Levande+ kiest u voor het verduurzamen van uw portieketagewoningen via innovatieve oplossingen, circulair materiaalgebruik en door het opwaarderen van de GFE (Groente, Fruit en Etensresten) reststroom van de bewoners. Zij zien letterlijk de effecten van hun eigen bijdrage. Je samen inspannen voor je buurt levert iedere bewoner meer comfort, een lagere energierekening, een groene en vooral prettige leefomgeving op.

Levande is Zweeds voor leven

Het leven in de buurt creëert de energie voor de huidige en toekomstige generaties.

Verbeter de wereld, begin lokaal

Nederland is in 2050 klimaatneutraal en circulair. De uitdaging voor u als woningbouwcorporatie is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, de leefbaarheid van de buurten verbeteren én de woningen toekomstbestendig en betaalbaar houden.

Wij bieden met Levande+ een unieke, betaalbare oplossing om bestaande portiek-etagewoningen duurzaam en circulair te maken. Dat doen we via duurzame energieopwekking, woningisolatie met circulair materiaalgebruik en het opwaarderen van de GFE (Groente, Fruit en Etensresten) reststroom van de bewoners.

Ons uitgangspunt is: Haalbaar, Betaalbaar én Schaalbaar. Het product van Levande+ schaalt u eenvoudig op afhankelijk van uw woningbestand. Van woning naar blok. Van blok naar wijk. En van wijk naar de stad. Zo maakt u lokaal duurzame impact!

Door onze kennis en ervaring helpen wij u in een vroegtijdig stadium om 70% bewonersparticipatie te bereiken. We nemen de bewoners proactief mee in de verwachte werkzaamheden en de directe voordelen die verduurzaming oplevert, zoals lagere woonlasten, een groene

Neem contact met ons op

Scroll naar boven