Onze visie

De GevelAlliantie heeft zich gespecialiseerd in het duurzaam renoveren en transformeren van gebouwen en woningen. Dat doen we vanuit een duidelijke, gedeelde visie die op vier pijlers berust.

Wij voelen ons verantwoordelijk

Dat betekent dat wij u zoveel mogelijk ontzorgen, helder en transparant communiceren en al onze kennis, ervaring en kunde vanaf de ontwerpfase met u delen.

Wij denken vanuit waarde voor de eindklant

Uw bewoner of huurder staat voorop. Dat betekent niet alleen binnen gewenste kwaliteit, budget en tijd een comfortabele woon- of werkplek opleveren, maar ook vanaf het begin transparant communiceren, meedenken en meebewegen. Zodat we overlast zo veel mogelijk inperken en bewoners vanaf het begin meenemen in een traject.

Wij werken op een slimme manier

De GevelAlliantie neemt vooral projecten aan waar vakmanschap het verschil maakt. Zo kunnen we ons echt onderscheiden. Daarom willen we vanaf het allereerste begin met u om tafel om slimme oplossingen te bedenken, optimalisaties te bespreken en kostenbesparingen voor te stellen.

We renoveren voor de toekomst

Onze renovatie- en transformatieprojecten moeten bijdragen aan minder uitstoot en lagere energiekosten. Ook over 50 jaar moeten de door ons gerenoveerde gebouwen en woningen nog comfortabel zijn en met plezier worden gebruikt.

Onze visie hebben we omgezet in een unieke werkwijze: Gastvrij Renoveren. Dit houdt in dat wij het beste resultaat bereiken als we ons verantwoordelijk mogen voelen voor uw opgave en voor het welzijn van de bewoners tijdens de renovatie. Dat betekent dat we meteen vanaf het begin samen aan het werk gaan en op een gastvrije, transparante manier met uw bewoners communiceren. Want de juiste bewonersbegeleiding is voor de GevelAlliantie een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol project. Voor u, voor ons én voor uw bewoners.

Scroll naar boven