Zorginstellingen

Veranderingen op het gebied van onder meer wet- en regelgeving stellen andere eisen aan zorginstellingen. Bestaande zorggebouwen moeten worden getransformeerd in comfortabele, duurzame leefomgevingen. De bouwtechnische renovatie van de schil hangt nauw samen met toepassing van slimme energie- en installatieoplossingen. Daarom richt de GevelAlliantie zich niet alleen op het bouwkundig deel. Wij denken graag vanaf de start van een project mee over manieren waarop de schil kan bijdragen aan duurzame zorg en een gezonde exploitatie voor de lange termijn.

Hoe maakt u uw zorggebouw klaar voor de toekomst?

Welk budget ook voor handen is: onze ambitie is om altijd te zorgen voor een structurele kwaliteitsverbetering van de leef- en werkomgeving voor bewoners, patiënten en medewerkers. Dit betekent ook dat we vanaf het begin rekening houden met alle wensen en transparant communiceren over toekomstige veranderingen. Tijdens de renovatie bewegen we mee met het dagelijks leven van de gebruikers en veroorzaken we zo min mogelijk overlast. Zodat we samen – precies volgens planning en zonder onverwachte extra kosten – een zorggebouw opleveren dat klaar is voor de toekomst.

Behoefte aan een partij die u ontzorgt? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven